Pravidlá súťaže “Štedré Vianoce s oznamimto.sk”

Súťaž o nákupné poukážky na oznamimto.sk

Organizátor súťaže je  prevádzkovateľ webovej stránky oznamimto.sk | Martin Kollár – Váš grafik, IČO: 50480908, DIČ: 1122476696, zapísaný na Okresnom úrade v Topoľčanoch, číslo, živnostenského registra 470-18908

Termín a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 30.11. do 23.12.2018 (vrátane) na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnej siete Facebook a profilu stránky facebook.com/oznamimto.sk a sociálnej siete Instagram a profilu stránky  instagram.com/oznamimto.sk/. Organizátor o súťaži informuje súťažných príspevkom „Štedré Vianoce s oznamimto.sk“ na oboch z tých sietí od 30.11.2018.

Súťažiacim sa môže stať len osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Zo súťaže sú vylúčený blízky rodinný príslušníci organizátora.

Podmienky účasti v súťaži

  • súťažiaci musí mať vytvorený osobný profil na sieti Facebook alebo Instagram
  • súťažiaci sa do súťaže zapojí nahraním screenshotu zo súťažného príspevku s niektorým z vianočných produktov zo stránky oznamimto.sk (vianočné pozdravy alebo vianočné visačky). Screenshot súťažiaci môže nahrať do komentáru pod súťažným príspevkom na sieti Facebook alebo Instragram ale zaslať ako súkromnú správu profilu „Oznamimto.sk – Oznámenia a pozvánky na každú príležitosť
  • pre každého súťažiaceho je platné iba jedno prihlásenie do súťaže = jeden súťažný komentár, súkromná správa na každej zo sociálnych sieti. Duplicitné prihlásenia od jedného používateľa nie sú do súťaže zaradené.

Žrebovanie výhercu

Do 5-tich dní po skončení súťaže prebehne žrebovanie výhercu spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí splnili stanovené podmienky účasti.

Spolu sa žrebujú 3 výhercovia, každý z výhercov môže získať maximálne jednu výhru.

Výhry v súťaži „Štedré Vianoce s oznamimto.sk“

V žrebovaní sa medzi troch vyžrebovaných súťažiacich rozdelia tieto tri výhry:

  1. Darčeková poukažka na nákup na oznamimto.sk v hodnote 20 €
  2. Darčeková poukažka na nákup na oznamimto.sk v hodnote 15 €
  3. Darčeková poukažka na nákup na oznamimto.sk v hodnote 10 €

Darčekové poukážky majú podobu zľavových kódov, ktoré je možné zadať pri nákupe. Podmienkou ich využitia je nákup produktov na e-shope oznamimto.sk v minimálnej  hodnote prislúchajúcej výhry (tzn. 10, 15 alebo 20 eúr). V tejto hodnote nákupu nie sú zahrnuté náklady na dopravu (poštovné a balné), ktoré výherca v súťaži hradí podľa typu zvolenej dopravy. Poukážky je možné použiť na všetky produkty z eshopu oznamimto.sk.

Výhry budú zaslané výhercom prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.

Platnosť darčekových poukážok je do 30.júna 2019.

Spracovanie osobných údajov

Správcom osobných údajov je organizátor súťaže.

Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí s použitím jeho mena a priezviska, prípadne prezývky pod ktorými vystupuje na sociálnej sieti. na účely zaradenia do žrebovania o výhry. Po žrebovaní organizátor súťaže tieto údaje nijako neuchováva a ani nevyužíva na žiadne ďalšie aktivity alebo marketingové účely. Účastník môže kedykoľvek svoj súhlas zrušiť zaslaním správy  na adresu info@oznamimto.sk. Zrušenie súhlasu znamená zrušenie statusu účastníka, vrátane nároku na výhru.

Od výhercov súťaže sú pri uplatnení výhry požadované osobné údaje v podobe meno, priezvisko, doručovacia adresa a kontaktné informácie, ktoré sú potrebné na doručenie objednávky. Pri spracúvaní osobných údajov organizátor rešpektuje a dodržiava predpisy ochrany osobných údajov plynúce zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zozbierané údaje výhercov nie sú ďalej spracovávané a využívané pre marketingové účely.

Celé znenie ochrany osobných údajov ako aj práva účastníkov je možné nájsť na tomto odkaze: Ochrana osobných údajov

Účastník súťaže prehlasuje že zapojením sa do súťaže odoslaním súťažnej správy neporušuje žiadne práva tretích osôb. V prípade, že poslaním tejto správy dôjde k porušeniu práv tretích osôb, nesie zodpovednosť účastník, ktorý správu poslal.

Záverečné zhrnutie:

Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná alebo spravovaná sociálnymi sieťami Facebook alebo Instagram a účastník súťaže poskytuje informácie organizátorovi súťaže, nie niektorej zo sociálnych sietí.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie alebo profil na sociálnej sieti vykazujú známky nekalého alebo podvodného konania (napr. duplicitný profil) a taktiež účastníka, ktorého správanie alebo profil na sociálnej sieti odporujú pravidlám týchto sociálnych sietí.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v žiadnej inej podobe mimo týchto pravidiel.

Organizátor nezodpovedá za technické problémy spojené s účasťou v súťaži (napr. dostupnosť sociálnej siete a pod.)

Organizátor si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok získania výhry v tejto súťaži. Organizátor súťaže týmto nepreberá voči účastníkom žiadne ďalšie záväzky

30.11.2018

V prípade akýchoľvek otázok o vianočnej súťaži nás prosím kontaktuje na info@oznamimto.sk