Texty pre oznámenia a pozvánky

Obsah a štylizácia textu je ľubovoľná. Text by však mal byť primeraný skupine ľudí pre ktorých je produkt určený.

V prípade širšieho okruhu alebo osláv významných životných jubileí odporúčame držať sa formálnejšieho textu, ktorý zvýrazní významnosť vašej udalosti. Ak ale pripravujete slávnosť pre mladšie ročníky, prípadne detské oslavy pokojne voľte kreatívne a vtipné texty, ktoré budú vystihovať neformálnu a uvoľnenú atmosféru vašej oslavy.

V textoch by ste nemali zabúdať na základné informácie. V prípade svadobných pozvánok sú to mená oboch partnerov, dátum, čas a miesto svadby a podľa uváženia adresy oboch partnerov.  Ak posielate pozvánky na rodinné oslavy je vhodné pozvánku písať v prvej osobe a osloviť v nej priamo adresáta. Pozvánka by okrem mena oslávenca mala obsahovať informáciu o účele oslavy, mieste, dátume a čase konania oslavy. Podobne je to pre promočné pozvánky, kde v prvej osobe študent oznamuje a zároveň pozýva rodinu a priateľov na slávnostný promočný akt na konci svojho štúdia. Nesmie chýbať dátum, čas a miesto slávnosti.

S textom vám veľmi radi pomôžeme, pripravili sme pre vás vzory textov pre rôzne udalosti, pri ktorých stačí prepísať len vaše údaje a vlastný text je na svete.

Zvoľte si kategóriu

Texty pre oznámenia a pozvánky

Aké texty by mali byť na oznámeniach a pozvánkach?

Obsah a štylizácia textu je ľubovoľná. Text by však mal byť primeraný skupine ľudí pre ktorých je produkt určený.

V prípade širšieho okruhu alebo osláv významných životných jubileí odporúčame držať sa formálnejšieho textu, ktorý zvýrazní významnosť vašej udalosti. Ak ale pripravujete slávnosť pre mladšie ročníky, prípadne detské oslavy pokojne voľte kreatívne a vtipné texty, ktoré budú vystihovať neformálnu a uvoľnenú atmosféru vašej oslavy.

V textoch by ste nemali zabúdať na základné informácie. V prípade svadobných pozvánok sú to mená oboch partnerov, dátum, čas a miesto svadby a podľa uváženia adresy oboch partnerov.  Ak posielate pozvánky na rodinné oslavy je vhodné pozvánku písať v prvej osobe a osloviť v nej priamo adresáta. Pozvánka by okrem mena oslávenca mala obsahovať informáciu o účele oslavy, mieste, dátume a čase konania oslavy. Podobne je to pre promočné pozvánky, kde v prvej osobe študent oznamuje a zároveň pozýva rodinu a priateľov na slávnostný promočný akt na konci svojho štúdia. Nesmie chýbať dátum, čas a miesto slávnosti.

S textom vám veľmi radi pomôžeme, pripravili sme pre vás vzory textov pre rôzne udalosti, pri ktorých stačí prepísať len vaše údaje a vlastný text je na svete.

Zvoľte si kategóriu

Texty na svadobné tlačoviny

Texty na svadobné tlačoviny

GALÉRIA NÁVRHOV

TEXT NA SVADOBNÉ OZNÁMENIE

Sobota 16. november 2019 je iba všedný deň, ktorý však splní náš spoločný sen.

O 15. hodine prajte nám dvom kúsok šťastia na spoločnej ceste.

Naše manželstvo uzavrieme v rím. – kat. kostole sv. Juraja v Bošanoch.

TEXT NA SVADOBNÉ OZNÁMENIE

Rozum sme nechali v kúte stáť, srdcom sme rozhodli, že sa ideme vziať

21. apríla 2017 o 15.00 hodine na Mestskom úrade v Ružomberku.

TEXT NA SVADOBNÉ OZNÁMENIE

Ľúbime sa …

… i preto Vám rodinka a priatelia chceme povedať, budeme sa brať.

Dňa 13.9. 2017 o 15.00 hod. v rím . – kat. kostole v Limbachu.

TEXT NA SVADOBNÉ OZNÁMENIE

S úctou Vám oznamujeme, že slovko „áno“ vyslovíme, prstene si vymeníme, všetko bozkom spečatíme a na spoločnú cestu manželstvom odletíme.

TEXT NA SVADOBNÉ OZNÁMENIE

Príbuzným a známym tajomstvo naše prezradíme, že stav slobodný za manželský vymeníme dňa 19. januára 2017 o 14.00 hod. v rímsko – katolíckom kostole v Trenčíne.

TEXT NA SVADOBNÉ OZNÁMENIE

Láska v nás vzbudila túžbu po spoločnom žití a manželskom zväzku, ktorý uzavrieme 15. 8. 2028 o 14:00 hod. v rímsko-katolíckom kostole v Lučenci.

TEXT NA SVADOBNÉ OZNÁMENIE

Chceme oznámiť všetkým Vám, našim blízkym a známym, že sme rozhodnutí znášať spoločne všetky radosti a starosti života manželského a to od:

26. augusta 2018, kedy sa o 13.00 hodine uskutoční náš svadobný obrad v Kostole sv.Agáty v Žiline.

TEXT NA SVADOBNÉ OZNÁMENIE

Radi by sme sa podelili o svoju radosť a šťastie.
5. januára 2019 o 15.00 h. v evanjelickom kostole
v Modre, kde si povieme svoje „ÁNO“.

TEXT NA SVADOBNÉ OZNÁMENIE

Oznamujeme Vám, že s pokorou a láskou vstúpime do stavu manželského 25. septembra 2018 o 14.00 hod. v evanjelickom kostole v Topoľčanoch.

TEXT NA POZVÁNKU KU STOLU

Srdečne Vás pozývame k svadobnému stolu.

TEXT NA POZVÁNKU KU STOLU

Tešíme sa na Vás
pri spoločnom svadobnom stole.

TEXT NA POZVÁNKU KU STOLU

Tešíme sa na Vás pri svadobnom stole.

TEXT NA POZVÁNKU KU STOLU

Prijmite pozvanie
k svadobnému stolu
a naše šťastie a lásku
oslávime spolu.

TEXT NA POZVÁNKU KU STOLU

S radosťou Vás pozývame k svadobnému stolu.

A ak si snáď niekto z Vás so svadobným darom hlavu láme, vedzte, že už v domácnosti skoro všetko máme, poteší nás ale príspevok v akejkoľvek výši, ktorým sa nám rozpočet na medové týždne zvýši.

TEXT NA POZVÁNKU KU STOLU

Milí hostia pozor dajte,
po obrade nezdupkajte,
pretože sa začína,
hneď svadobná hostina.

Texty pre rodinné oslavy

Texty na rodinné oslavy

GALÉRIA NÁVRHOV

životné jubileum

Pri príležitosti môjho životného jubilea si Vás dovoľujem milí priatelia pozvať na posedenie u spoločného stola, ktoré sa uskutoční dňa 20. decembra 2019 o 19:00 hod. v reštaurácii Váhy v Nitre.

Teším sa na stretnutie, Filip Nový.

životné jubileum

Priatelia drahí, aj rodina milá, teraz je tá chvíľa, kedy pozvať by som Vás chcel na pohárik vína… do Kultúrneho domu v Tovarníkoch dňa 10. mája 2019 o 15:00 hodine.

Dúfam, že každý rád príde osláviť so mnou tento sviatok premilý, veď iba raz mám 60. narodeniny.

Na stretnutie s Vami sa teší Ján Novák

životné jubileum

Drahí priatelia, milá rodina!

Pri príležitosti môjho životného jubilea by som Vás rád pozval na malú oslavu. Príďte zahnať všedné starosti, zaspomínať si a pobaviť sa. Vaša prítomnosť bude pre mňa tým najkrajším darom.

Stretneme sa 15. októbra 2019 o 14:00 hod. v reštaurácii Amfóra v Bratislave – Nové Mesto.

Váš Andrej Kubiš

životné jubileum

Mám pre Vás dve správy:

Najskôr tú horšiu: Je mi už 40! A tá lepšia: Nie je to vraj vôbec poznať! Príďte sa sami presvedčiť dňa 25.septembra 2019 o 19:00 hodine do reštaurácie Sedmikráska v Novom Meste nad Váhom.

životné jubileum

Prijmite moje pozvanie k haseniu smädu pri príležitosti oslavy mojich 50 narodenín.

Oslava sa bude konať 18. mája 2019 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome v Piešťanoch.

Teším sa na Vás!

životné jubileum

Milí priatelia, srdečne Vás pozývam na príjemné posedenie pri príležitosti oslavy môjho významného životného jubilea. Posedenie sa bude konať dňa 16. februára 2019 o 17:00 hod. v reštaurácii Baran v Žarnovici.

Na Vašu účasť sa už teraz teším.

životné jubileum

Všetci, ktorí neveria, že sa päťdesiat sviečok ešte stále vojde na tortu, tak nech sa prídu k nám domov na ten táborák sami pozrieť 25. júla 2019 o 14:00 hod.

Ste srdečne pozvaní!

životné jubileum

Domácu pálenku, kvalitné vínko, obložené chlebíčky, linecké koláčiky, punčové rezy…

Sami si vyberte, čo z toho prinesiete na oslavu mojich narodenín, ktorá sa bude konať dňa 25. júla 2019 o 19:00 hod. v reštaurácii Pokrok v Bardejove.

životné jubileum

Srdečne si Vás dovoľujem pozvať na priateľské posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 21. mája 2019 o 15.00 hod. v reštaurácii KD v Ružomberku.

Spoločne zaspomíname na krásne časy a oslávime moje 60-te narodeniny.

Veľmi sa na Vás teším. Ľudmila Nováková

Texty pre promočné oznámenia

Texty na promočné oznámenia

GALÉRIA NÁVRHOV

TEXT NA PROMOČNÉ OZNÁMENIE

Dovoľujem si Vám oznámiť, že po úspešnom ukončení štúdia na Katedre informatiky na UKF v Nitre, mi bude udelený titul magister.

Srdečne Vás pozývam na slávnostnú promóciu, ktorá sa uskutoční 25. Mája 2019 o 10:00 v aule UKF Nitra na Tr. A. Hlinku 1, Nitra.

Váš Tomáš Novák

TEXT NA PROMOČNÉ OZNÁMENIE

Vážená rodina a priatelia,

dovoľujem si Vám oznámiť, že po úspešnom ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave mi bude udelený titul MUDr.

10. júna 2019 o 11:00 hod. v Aule UK na Šafárikovom námesti č.6 v Bratislave.

Ďakujem za Vašu podporu počas štúdia,

Tomáš Nový

TEXT NA PROMOČNÉ OZNÁMENIE

Oznamujem Vám, že po úspešnom ukončení štúdia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave mi bude udelený titul Inžinier.

28. Máj o 10:30 v Aule na Šafárikovom námesti č. 6 v Bratislave.

Po skončení promócie Vás srdečne pozývam na spoločný slávnostný obed.

Texty pre vianočné priania

Texty na vianočné priania

GALÉRIA NÁVRHOV

VIANOČNÉ PRIANIE

Vianoce krásne a čisté ako sneh, v rodine len pokoj a smiech, dobrú silvestrovskú náladu, šťastie, zdravie, lásku a pohodu v novom roku.

VIANOČNÉ PRIANIE

Nech chvíle lásky a pokoja, všetky bolesti vám zahoja. A tá láska so zdravím sa snúbia, na Vianoce majú byť šťastní všetci ľudia. Šťastné a Veselé Vianoce!

VIANOČNÉ PRIANIE

Na Vianoce pokoj v duši, šťastie ktoré nič neruší, v novom roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili.

VIANOČNÉ PRIANIE

Nech vianočný zvonček šťastím Vám zvoní, nech vianočný čas v lásku sa zmení, a tak krásne ako sa hviezda ligoce, tak nádherné a tajomné Vám prajeme Vianoce…

VIANOČNÉ PRIANIE

Nech dnes najkrajší zaznie zvonu hlas, v deň, ktorý rozveselil Ježiško v každom z nás. Nech láska nás vždy krásne hreje a zdravie nech sa z lásky skveje. Taktiež pokoj v duši a v rodine o polnočnej hodine.

VIANOČNÉ PRIANIE

Krásne vianočné sviatky chceme Vám priať, aby človek človeka mal rád. Aby jeden druhému viac šťastia prial, aby ten nový rok za niečo stál.

VIANOČNÉ PRIANIE

Nech sú pre vás tieto sviatky žiarivé a radostné. Nech všetky vaše želania a sny stanú sa skutočnosťou a nech vás pocit radosti naplní počas celého roka.

VIANOČNÉ PRIANIE

Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí. Na stromčeku sviečky svietia, šťastím žiaria deti. Starý rok už odchádza a nový ide za ním, nech Vám len radosť prináša, to je naším prianím.

VIANOČNÉ PRIANIE

Vianoce krásne a čisté ako sneh, v rodine pohodu a smiech. Silvestrovskú náladu po celý rok, šťastie nech sprevádza každý Váš krok.

VIANOČNÉ PRIANIE

Veľa šťastia v žiare svetiel stromčeka, aby láska zavítala aj do Vášho domčeka. Na Vianoce mnoho radosti, v novom roku žiadne starosti.

VIANOČNÉ PRIANIE

Na Vianoce a v Novom roku vinšujeme vám nastokrát: teplé slnko nad domovom, dobré skutky s dobrým slovom, zdravia, šťastia akurát, aby vás mal každý rád.

VIANOČNÉ PRIANIE

Prajem Vám všetko čo radosť vzbudí, prajem Vám veľa lásky to preto že spája ľudí. Nech sa Vám na stromčeku všetko šťastie sveta ligoce krásne a požehnané Vianoce.

FIREMNÉ VIANOČNÉ PRIANIE

Želáme Vám krásne a radostné Vianoce plné lásky a pohody a v ďalšom roku úspech, šťastie a zdravie.

FIREMNÉ VIANOČNÉ PRIANIE

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v uplynulom roku a do nového roka 2020 Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

FIREMNÉ VIANOČNÉ PRIANIE

Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov, príjemnú atmosféru v kruhu blízkych, šťastie a lásku po celý Nový rok 2020!

Ďakujeme za spoluprácu.

FIREMNÉ VIANOČNÉ PRIANIE

Ďakujeme za vašu priazeň a spoluprácu v tomto roku, prajeme Vám veľa zdravia a radosti vždy po vašom boku. 

FIREMNÉ VIANOČNÉ PRIANIE

Spokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do Nového roka Vám želá

FIREMNÉ VIANOČNÉ PRIANIE

Veselé Vianoce, plné radosti a pohody v kruhu najbližších a veľa dobrej nálady Vám praje

psst… špeciálny bonus pre Vás.

Zľava 5% na celý váš nákup cez zlavový kód: ZLV5AO

psst… špeciálny bonus pre Vás.

Zľava 5% na celý váš nákup cez zlavový kód: ZLV5AO